Home | english  | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

Nihon no dokusha no minnasan he mo messe-ji (A Message to readers in Japan)

Nihon no dokusha no minnasan he mo messe-ji (A Message to readers in Japan)
Autor:

Schreurs, M. A.

Quelle: Fumikazu Yoshida and Miranda A. Schreurs (Eds.), Doitsu Datsu Genpatsu Ronri Iinkai Hokoku, Shakai Kyōdō ni yoru Enerugii Shifuto no Michisuji (Germany’s Energiewende: A Collective Project for the Future) (translation of the Ethic Commission for a Sustainable Energy Future’s report with introductions by the authors), Tokyo, Ōtsuki Shoten, 3-13, (2013)