Home | english  | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

Dōitsu no Datsu Genpatsu he no Michi [Germany’s Path to Nuclear Phase Out]

Dōitsu no Datsu Genpatsu he no Michi [Germany’s Path to Nuclear Phase Out]
Autor:

Schreurs, M. A. 

Quelle:

Gotō Yasuo; Morioka Kōji; Yagi Kiichirō (Eds.): Ima Fukushima de Kangaeru: Shinsai Genpatsu Mondai to Shakai Kagaku no Sekinin, Tokyo, Sakuraishoten, 239-252, (2012)